Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


FEAR GOD,LOVE YOUR NEIGHBOR

JUBILEES - ĐẠI ÂN XÁ 1

Chương 1


1 Và năm đầu tiên đã qua đi sau khi con cháu của Y-sơ-ra-ên rời khỏi Ê-díp-tô, trong tháng thứ ba, ngày thứ mười sáu của tháng, Đức Giê-hô-va nói cùng Môi-se, rằng:

2 Hãy đi lên núi gặp ta, và ta sẽ ban cho ngươi hai tảng đá ngọc bích của luật lệ và những điều răn, mà ta đã viết lại, để ngươi có thể dạy chúng.

3 Rồi Môi-se đã đi lên núi của Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va tụ lại trên đỉnh núi Si-na-i, và một trụ mây che phủ đỉnh núi trong sáu ngày.

4 Ngài gọi tên Môi-se vào ngày thứ bảy từ giữa trụ mây, và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va hiện ra như một ngọn lửa cháy rực trên đỉnh núi.

5 Môi-se đã ở tại trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, và Đức Chúa Trời dạy người những sự kiện trước và sau lịch sử của sự phân chia của tất cả những năm tháng của Luật Lệ và của những lời chứng.

6 Và Ngài nói: Hãy hạ thấp lòng ngươi xuống với từng lời mà ta nói với ngươi trên núi này, và viết ra thành kinh sách, để con cháu đời sau của chúng có thể thấy được ta chưa từng bỏ rơi chúng, dù sự độc ác mà chúng làm ra đã vượt quá giới hạn của hiệp ước mà ta đã lập giữa ta và ngươi cho thế hệ đời sau của chúng trên đỉnh núi Si-na-i.

7 Và sẽ đến ngày mà tất cả những điều này sẽ đổ xuống nơi chúng, rồi chúng sẽ nhận ra rằng ta công bình hơn chúng, trong tất cả những sự phán xét nơi chúng và trong tất cả những hành động của chúng, và chúng sẽ nhận ra rằng ta thực sự luôn ở cùng chúng.

8 Ngươi hãy viết cho mình những lời này mà ta phán cùng ngươi, vì ta biết sự phản nghịch và sự cứng cổ chúng, trước khi ta mang chúng đến vùng đất mà ta đã thề với tổ phụ chúng, với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp, rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi một sứ đượm sữa và mật.

9 Chúng sẽ ăn và cảm thấy thỏa lòng, rồi chúng sẽ trở nên xa lạ với Đức Chúa Trời chúng, với Đức Chúa Trời không thể giải thoát chúng ra khỏi sự hoạn nạn mình: và lời chứng này sẽ được nghe thấy như một lời chứng chống lại với chúng.

10 Vì chúng sẽ quên hết những điều răn ta, ngay cả những gì ta ra lệnh chúng, và chúng sẽ đi sau những dân tộc khác, và sau sự dơ dáy chúng, sau sự xấu hổ chúng, và sẽ phục vụ Đức Chúa Trời chúng, và những điều này sẽ chứng minh với chúng một sự phạm tội, một tai họa, một sự khổ sở và một mưu chước.

11 Rồi một số đông sẽ bị diệt và chúng sẽ bị bắt giữ, và sẽ rơi vào tay kẻ thù mình, vì chúng đã từ bỏ những luật lệ và những điều răn ta, cùng những ngày hội của hiệp định ta, ngày Sa-bát ta, và đền thờ mà ta đã thánh hóa cho Đức Chúa Trời giữa nơi chúng, cùng đền tạm ta, và đền thờ ta, nơi mà ta đã thánh hóa cho Đức Chúa Trời ở giữa xứ, mà ta nên để tên của ta lên, và nên đứng vững ở đó.

12 Rồi chúng sẽ làm cho mình những nơi cao và những cái cọc của Ba-anh-phê-ô và những hình tượng, chúng sẽ thờ phượng nó, mỗi gã đó một hình tượng riêng (*), rồi chúng sẽ lạc hướng, và sẽ dâng con cái của mình cho ma quỷ, và cho những việc làm của sự sai phạm trong lòng chúng.

13 Và ta sẽ gởi những nhân chứng tới chúng, để ta có thể làm chứng ngược lại chúng, nhưng chúng sẽ không nghe thấy, và sẽ sát hại những nhân chứng nữa. Chúng sẽ hành hại những ai tìm kiếm luật lệ ta, cũng sẽ hủy bỏ và thay đổi mọi thứ như những điều ác độc trước mắt ta.

14 Và ta sẽ giấu mặt ta khỏi chúng, ta sẽ đưa chúng vào tay của những dân tộc khác để bắt giữ, để chúng như một con mồi, để chúng bị tàn phá, rồi ta sẽ hủy diệt chúng ở giữa xứ, và ta sẽ tản chúng ra giữa những dân tộc khác.

15 Và chúng sẽ quên hết những luật lệ ta và tất cả những điều răn ta cùng tất cả những phán xét ta, và sẽ đi lạc hướng với những ngày rằm, những ngày Sa-bát, những đại lễ, và Năm Hân Hỉ, và những quy định.

16 Rồi sau những việc này chúng sẽ quay về hướng ta từ giữa những dân tộc khác với tất cả tấm lòng chúng, tất cả linh hồn và tất cả sức mạnh chúng, rồi ta sẽ gom chúng lại giữa những dân tộc khác, và chúng sẽ tìm kiếm ta, để ta có thể tìm thấy chúng, khi chúng tìm kiếm ta bằng trọn tấm lòng và linh hồn chúng.

17 Ta sẽ bày tỏ sự bình an và công bình đầy dẫy trên chúng, ta sẽ cất đi trong chúng cây của sự ngay thẳng, bằng cả tấm lòng và thần linh ta, và chúng sẽ được ơn phước chứ chẳng phải sự nguyền rủa, và chúng sẽ là đầu chứ chẳng phải đuôi.

18 Rồi ta sẽ xây đền thờ của Đức Chúa Trời ở giữa chúng, và ta sẽ ngự với chúng, ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng và chúng sẽ là tuyển dân của ta trong sự thật và sự ngay thẳng.

19 Và ta sẽ không bỏ rơi hay quên chúng, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

20 Vả, Môi-se xấp mình xuống và cầu nguyện, rằng: Ôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, xin đừng bỏ rơi dân Ngài và di sản Ngài, để họ phải lạc lối trong sự sai phạm nơi lòng họ, xin đừng giao họ vào trong tay của kẻ thù họ, và dân tộc khác, để dân tộc ấy không cai trị họ và khiến họ phạm tội cùng Ngài.

21 Hãy để sự nhân từ Ngài, Ôi Đức Giê-hô-va , được giương cao trên tuyển dân Ngài, và tạo ra một linh hồn ngay thẳng nơi họ, đừng để tà linh của ma quỷ cai trị họ và kết tội họ trước mặt Ngài, và cài bẫy họ ở giữa vòng của sự ngay thẳng, để họ phải bị diệt trước mặt Ngài.

22 Bởi họ là tuyển dân Ngài và kẻ thừa kế Ngài, mà Ngài đã mang đi với bàn tay quyền năng vĩ đại Ngài khỏi dân Ê-díp-tô: hãy tạo ra một tâm hồn sạch sẽ và linh hồn nên thánh trong họ, và đừng để họ bị cài bẫy bởi những tội lỗi mình, từ nay cho đến đời đời.

23 Và Đức Giê-hô-va nói cùng Môi-se rằng: ta biết sự chống nghịch chúng và những ý tưởng chúng và sự cứng cổ chúng, và chúng sẽ không vâng lời cho đến khi chúng thú nhận tội lỗi của chúng và tội tổ phụ chúng.

24 Rồi sau những điều này, chúng sẽ quay về hướng ta bằng tất cả sự ngay thẳng và tất cả tấm lòng và tất cả linh hồn chúng, rồi ta sẽ cắt bì của tấm lòng chúng và cắt bì tấm lòng của dòng dõi chúng, ta sẽ tạo nên một tâm hồn sạch sẽ trong chúng, và ta sẽ tẩy rửa chúng để chúng sẽ không còn quay lưng lại với ta từ ngày đó cho đến đời đời.

25 Và linh hồn chúng sẽ trung thành với ta và những điều răn ta, chúng sẽ làm tròn điều răn ta, và ta sẽ là Cha của chúng và chúng sẽ trở thành con cái ta.

26 Rồi chúng sẽ được gọi là con cái của Đức Chúa Trời Hằng Sống, và tất cả những thiên thần và tất cả những linh hồn sẽ biết, này, chúng sẽ biết đây là con cái ta, và ta là Cha của chúng trong sự ngay thẳng và công bình, và ta yêu thương chúng.

27 Này, ngươi hãy viết cho ngươi tất cả những lời này mà ta đã phán cùng ngươi tại trên núi, từ đầu cho đến cuối, ấy sẽ được truyền lại trong tất cả sự phân chia của ngày tháng trong luật lệ và trong sự làm chứng, và trong những niên và trong năm Hân Hỉ cho đến muôn đời, cho tới ngày ta xuống và ngự lại với chúng suốt đời đời.

28 Rồi Ngài phán cùng thiên sứ đại diện rằng: Viết cho Môi-se từ sự khởi đầu của sáng thế cho đến ngày đền thánh ta được xây ở giữa chúng đến đời đời. Và Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cho mọi mắt thấy, rồi tất cả sẽ được biết ta là Đức Chúa Trời của Y-sa-rơ-ên và là Cha của tất cả các con cháu của dòng dõi Gia-cốp, và là Vua của núi Si-ôn cho đến đời đời. Rồi Si-ôn và Giê-ru-sa-lem sẽ nên thánh.

29 Thiên Sứ Đại Diện, mà đã đi đến trước lều trại của dân Y-sa-rơ-ên, lấy những cái bảng của sự phân chia của những năm của sự sáng tạo của Luật Lệ, và của sự làm chứng của những chu trình của năm Hân Hỉ, tùy theo từng năm, tùy theo tất cả những số của năm Hân Hỉ, tùy theo từng năm, từ ngày của sự sáng tạo mới, khi mà Trời và Đất được làm mới lại và tất cả những sự tạo dựng của họ tùy theo quyền lực của thiên đàng, và tùy theo tất cả những sự tạo dựng của mặt đất, cho đến ngày đền thánh của Đức Giê-hô-va được xây tại Giê-ru-sa-lem trên núi Si-ôn, và tất cả những vì sao (**) được làm mới lại để chữa lành, để ban bình an, và để ban phước cho toàn thể tuyển dân của Y-sa-rơ-ên, rồi nó sẽ có thể như vậy từ ngày đó và đến tất cả những ngày của mặt đất.


Chú Thích:

* = Ba-anh-phê-ô có bảy mươi con trai.

**= Những thể sáng.​