Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


FEAR GOD,LOVE YOUR NEIGHBOR

Đại Ân Xá 2

Chương 2


1 Thiên Sứ Đại Diện nói với Môi-se theo Lời của Đức Giê-hô-va, rằng: Hãy viết toàn bộ lịch sử của sự sáng lập, rằng trong sáu ngày, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hoàn thành tất cả công việc và sự Sáng Thế Ngài, rồi giữ ngày Sa-bát trong ngày thứ bảy, biệt ngày ấy nên thánh cho muôn đời sau, và lập ngày ấy như một dấu hiệu cho mọi công việc Ngài đã làm.

2 Vì trong ngày thứ nhất, Ngài tạo dựng ra Trời ở phía trên, và Đất cùng những Linh để phục vụ trước Ngài tức các thiên sứ đại diện, và các thiên sứ của sự thánh hóa. Những thiên sứ của Linh thuộc lửa, những thiên sứ của Linh thuộc những cơn gió, của Linh thuộc những vần mây, thuộc sự tăm tối, thuộc tuyết, thuộc mưa đá, thuộc đông giá, và những thiên sứ của những âm thanh thuộc sấm và sét, của những Linh thuộc lạnh và nóng, thuộc Đông và Xuân, thuộc Thu và Hạ, và của tất cả những Linh thuộc những sinh vật của Ngài từ trên Trời cho đến trên Mặt Đất.

3 Ngài đã tạo ra những vực thẳm và sự tăm tối, buổi chiều và buổi đêm, cùng sự sáng, bình minh và ban ngày,(*) mà Ngài đã chuẩn bị sẵn trong sự thông hiểu của lòng Ngài. Để từ nơi đó, chúng tôi đã thấy được công việc Ngài và đã ngợi ca Ngài, rồi chúc tôn Ngài về tất cả những công việc Ngài đã làm; về bảy công việc vĩ đại Ngài đã làm trong ngày đầu tiên.

4 Ngày thứ hai, Ngài tạo ra một khoảng không ở giữa nước, rồi nước được phân ra trong ngày hôm đó, một nửa đi về phía trên, còn một nửa đi về phía dưới của khoảng không ở giữa, lan đều ra trên cả mặt đất. Và đó là công việc mà Đức Chúa Trời đã làm trong ngày thứ hai.

5 Trong ngày thứ ba, Ngài ra lệnh cho nước trên đất phải tụ lại một nơi, và ra lệnh cho đất khô ráo hiện ra.

6 Nước đã làm theo lời Ngài phán, chúng rút ra khỏi khắp mặt đất và tụ lại một nơi phía ngoài khoảng không này, và đất liền hiện ra.

7 Và hôm đó Ngài tạo ra cho chúng những đại dương tùy theo sự tụ lại riêng của chúng, rồi những dòng sông, những sự tụ lại của nước trên những ngọn núi, và trên mặt đất, những mặt hồ, những giọt sương của mặt đất, hạt được gieo, và tất cả những vật nảy mầm, những cây ra trái, những cây tạo gỗ, và trong vườn Ê-đen. Trong Ê-đen và tất cả.

8 Ấy là bốn công việc to lớn mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng trong ngày thứ ba.

9 Ngày thứ tư, Ngài tạo dựng lên mặt trời, mặt trăng và những vì sao, và Ngài đặt chúng trong khoảng không của bầu trời, để phát sáng trên khắp mặt đất, để thống trị ban ngày và ban đêm, để phân chia sự sáng và sự tối. Và Đức Chúa Trời chỉ định mặt trời sẽ là một đại biểu tượng trên đất cho ban ngày, cho những ngày Sa-bát, cho những tháng và những lễ hội, cho những năm và những Sa-bát của những năm, cho năm hân hỉ và cho tất cả những mùa của năm.

10 Nó sẽ phân chia sự sáng từ sự tối, và cho sự thịnh vượng. Tất cả những loài nào đâm chồi và mọc lên từ mặt đất sẽ được phồn vinh. Đây là ba việc Ngài đã làm trong ngày thứ tư.

11 Trong ngày thứ năm, Ngài tạo dựng nên những thủy quái to lớn sâu dưới lòng biển, đây là những loài máu thịt đầu tiên được tạo dựng bởi chính tay Ngài. Những loài cá và tất cả những loài chuyển động trong lòng nước, cùng tất cả những thứ có thể bay, những loài chim và tất cả những loài cùng loại với chúng.

12 Rồi mặt trời đã dâng lên để nuôi dưỡng chúng, trên tất cả những thứ trên mặt đất, tất cả những thứ đâm lên từ đất, tất cả những cây ra trái và tất cả loài máu thịt.

13 Đây là ba loài Ngài đã tạo dựng trong ngày thứ năm.

14 Rồi trong ngày thứ sáu, Ngài tạo dựng nên tất cả những loài động vật của đất, những gia súc, và tất cả những loài có thể di chuyển trên mặt đất.

15 Và sau tất cả những việc này, Ngài tạo dựng nên loài người. Ngài tạo nên một người đàn nam và một người nữ, và ban cho người nam quyền cai trị tất cả mọi thứ trên đất, trong lòng biển, tất cả mọi thứ bay được, tất cả loài thú vật và gia súc, và tất cả những loài có thể di chuyển được ở trên đất, trên toàn thể mặt đất, Ngài đã cho người nam quyền cai trị trên tất cả mọi thứ. Và đó là bốn loài Ngài đã tạo dựng trong ngày thứ sáu.

16 Gồm tất cả là hai mươi hai loài.

17 Vậy, Ngài làm xong tất cả mọi công việc trong ngày thứ sáu, tất cả mọi việc trên trời và dưới đất, trong lòng biển cũng như trong vực thẳm, trong sự sáng cũng như sự tối tăm, và trong tất cả mọi thứ.

18 Rồi Ngài ban cho chúng tôi một dấu hiệu vĩ đại, ngày Sa-bát, rằng chúng tôi nên làm việc trong sáu ngày, nhưng giữ ngày Sa-bát vào ngày thứ bảy và nghỉ tất cả mọi công việc

19 Những thiên sứ đại diện, những thiên sứ của sự thánh hóa, hai giai cấp lớn này, Ngài ra lệnh cho chúng tôi cùng Ngài giữ ngày Sa-bát, từ Thiên Đàng cho đến dưới đất.

20 Ngài nói với chúng tôi rằng: Hãy nghe, ta sẽ biệt riêng ra cho ta một tuyển dân từ mọi dân khác, và dân này sẽ giữ ngày Sa-bát ta, và ta sẽ biệt chúng nên thánh để làm tuyển dân ta. Rồi ta sẽ ban phước cho chúng. Ta đã thánh hóa ngày Sa-bát cho ta nhường nào, thì ta sẽ ban phước cho chúng nhường ấy, và chúng sẽ trở thành dân của ta và ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng.

21 Ta đã chọn mầm giống của Gia-cốp từ giữa tất cả những dòng dõi khác mà ta đã thấy, và đã ghi chép tên người ấy là con trai đầu lòng của ta, và ta đã thánh hóa người ấy cho ta luôn mãi. Ta sẽ dạy chúng ngày Sa-bát, rằng chúng sẽ giữ ngày Sa-bát ta và nghỉ tất cả mọi công việc.

22 Rồi Ngài tạo ra tại đó một dấu hiệu trong sự thỏa hiệp để chúng dùng mà giữ ngày Sa-bát với chúng tôi trong ngày thứ bảy, để ăn uống và ca ngợi Đấng đã tạo dựng nên mọi vật, như Ngài đã ban phước và thánh hóa cho riêng Ngài một tuyển dân trên hết mọi dân, và họ phải giữ ngày Sa-bát cùng với chúng tôi.

23 Rồi Ngài khiến lệnh truyền của Ngài dâng lên như một hương vị ngọt ngào thỏa đáng trước Ngài đến muôn đời.

24 Đó là hai mươi hai đầu lĩnh của nhân loại từ A-đam cho đến Gia-cốp, và hai mươi hai loại việc đã được làm cho đến ngày thứ bảy, là ngày được ban phước và thánh hóa, cùng tất cả những ngày trước đó cũng được ban phước và được thánh hóa, ngày này phục vụ cùng ngày kia để thánh hóa và ban phước lành.

25 Vậy, Gia-cốp và dòng dõi người được công nhận là dòng dõi được ban phước và là những người nên thánh của những lời chứng cùng những luật lệ đầu tiên, ngang bằng với việc Ngài đã ban phước và thánh hóa ngày Sa-bát trong ngày thứ bảy.

26 Ngài tạo dựng lên trời và đất và tất cả sự sáng lập trong sáu ngày, rồi Đức Chúa Trời biệt ngày thứ bảy nên thánh, cho tất cả những công việc Ngài; thế nên Ngài truyền lệnh nhân danh ngày đó rằng, bất cứ ai làm công việc gì trong ngày đó sẽ chết, và bất cứ ai làm ô uế ngày này chắc chắn sẽ bị diệt.

27 Ngươi (**) hãy truyền lệnh cho con cháu của Y-sơ-ra-ên hệt như vậy, rằng phải tôn trọng ngày này và giữ nó nên thánh, không được làm bất cứ việc gì, và không được làm ô uế nó, vì chính nó được thánh hóa hơn tất cả những ngày khác.

28 Bất cứ ai báng bổ ngày này chắc chắn sẽ chết, và bất cứ ai làm bất cứ việc gì trong ngày này sẽ bị diệt đời đời, con cháu Y-sơ-ra-ên phải tôn trọng ngày này suốt mọi thế hệ, và không được bén rễ ra khỏi xứ, vì đây là ngày thánh và là ngày phước hạnh.

29 Và bất cứ ai tôn trọng và giữ ngày Sa-bát khỏi những công việc của mình, sẽ được thánh hóa và được ban phước muôn đời như chúng tôi cũng được vậy.

30 Hãy công bố và nói với con cháu Y-sơ-ra-ên luật lệ của ngày này, rằng chúng phải giữ ngày Sa-bát từ nay về sau, chớ bỏ đi ngày này trong sự sai phạm nơi lòng chúng; rằng chúng sẽ phản nghịch với luật lệ khi chúng làm bất cứ việc gì không thích đáng trong ngày này. Nên làm những điều vui thích, và không được nấu nướng bất cứ gì để ăn uống. Sẽ nghịch lại với luật lệ khi đi kéo nước, hoặc mang ra khỏi hay mang vào cổng mình bất cứ gánh nặng nào, mà chúng đã không chuẩn bị cho mình trong ngày thứ sáu tại nhà riêng.

31 Chúng không được mang đến hoặc lấy đi từ nhà này sang nhà kia trong ngày đó, vì ngày ấy được thánh hóa và ban phước nhiều hơn bất cứ ngày hân hỉ nào trong những ngày hân hỉ. Chúng tôi đã giữ ngày Sa-bát trên Thiên Đàng trước khi bày tỏ cho bất cứ loài máu thịt nào, rằng phải giữ ngày Sa-bát ở trên đất.

32 Đấng Sáng Tạo muôn loài đã ban phước cho ngày ấy, nhưng Ngài chưa thánh hóa tất cả dân tộc và tất cả các nước để giữ ngày Sa-bát, chỉ riêng dân Y-sơ-ra-ên mà thôi: chỉ dân này được Ngài cho phép ăn uống và giữ ngày Sa-bát trên đất.

33 Và Đấng Sáng Tạo của muôn loài đã ban phước cho ngày này mà Ngài đã tạo dựng lên cho sự ban phước, sự thánh hóa và sự vinh hiển cao hơn tất cả mọi ngày. Luật lệ và sự làm chứng này đã được ban truyền cho con cháu của Y-sơ-ra-ên như một luật lệ đời đời cho dòng dõi họ.Chú Thích:

*= Bảy công việc vĩ đại của ngày thứ nhất.

**=Thiên sứ đại diện nói với Môi-se